Skip to content Skip to footer
ik-1
ik-2
Bize Katılın

Hep Birlikte
Başaralım

Amacımız Probim olarak; çalışanlarımıza heyecan ve gurur veren, güvenli bir çalışma ortamı yaratarak, çalışan memnuniyetinin devamlılığını sağlamaktır.

PROBİM

İnsan Kaynakları Politikamız

Probim Teknoloji olarak başarımızın arkasındaki en önemli faktör çalışanlarımızdır. Bu anlayışla faaliyetlerimizi etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmek için insan kaynağının planlanması, işe alınması, yetiştirilmesi, ücret yönetimi, kariyer yönetimi, eğitim planlaması, performans yönetimi gibi çalışmalarımızın firmamızın sahip olduğu misyon ve vizyonuna uygun olarak gerçekleştirilmesi İnsan Kaynakları politikamızın ana hedefidir.

İnsan Kaynakları Politika esaslarımız;

  • Çalışanlarımızın fırsat eşitliğine sahip olmaları ve bu doğrultuda cinsiyet, ırk, din, dil, yaş, politika, engellilik ya da diğer kişilik özellikleri konusunda ayrımcılığa tolerans gösterilemez
  • Çalışanlarımızın yetkinliğini ve verimliliğini artırmak için eğitim ve gelişim programları planlamak,
  • Çalışanlarımıza adil ve eşit imkânlar sağlamak suretiyle maddi ve manevi haklarını korumak
  • Çalışanlarımızı başarılı olmaya teşvik etmek, başarılı olan çalışanlarımızı ödüllendirmek
  • Çalışan bağlılığını pekiştirecek ve çalışmayı özendirici hale getirecek kurum kültürü ve bilincinin oluşmasını sağlamaktır
Bu bir meydan okuma mı?

O zaman seni aramızda görmekten mutluluk duyacağız