Skip to content Skip to footer

5 Adımda şirket içi bulut dönüşümünüzü gerçekleştirin

Artık bulutun faydaları iyi biliniyor: azaltılmış maliyetler, gelişmiş ölçeklenebilirlik, artan verimlilik ve daha fazla çeviklik. Ancak tüm kurumsal uygulamalar, iş yükleri ve veriler buna uygun değildir. Uyumluluk ve güvenlik sorunları, bazılarının genel buluta taşınmasını engellerken, uygulamalar arasındaki karmaşık bağımlılıklar diğerlerinin orada çalışmasına izin vermez. Bazı durumlarda, bunları taşımak finansal olarak mümkün değildir veya pratik değildir.

Ancak, şirket içi uygulamalar, şirket içi tüketim modeline geçerek genel bulutun tüm avantajlarından herhangi bir güvenlik veya performanstan ödün vermeden yararlanabileceği modeler mevcut. Buna “Bulutun size gelmesi” diyoruz. Bu modelde işletmeler, tüm ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek kadar şirket içi altyapı ve hizmet sağlayan bir modelle çalışır, ancak yalnızca kullandığınız kadarını ödersiniz. Bu bulut benzeri ekonomik model, harcamaları sermaye gideri modelinden işletme gideri modeline kaydırır ve şirketlerin iş döngülerini altyapı harcamalarıyla daha uyumlu hale getirmesine yardımcı olur.

Şirket içi ortamınız için bulut hizmetlerini benimsemek göz korkutucu bir görev gibi görünebilir, ancak tüketim temelli bulut çözümlerimiz ile bu dönüşümünüzü düşündüğünüzden çok daha kolay bir şekilde gerçekleştirebiliriz. 

Adım 1: Mevcut durumun analiz edilmesi

Tüketim temelli BT çözümlerinde temel amaç kullandığın kadarını ödemek, sabitlenmiş maliyetlerle sözleşme süresi boyunca artışları doğru zamanda sağlayabilmek ve sürdürülebilir bir bütçeyi oluşturabilmektir.

Mevcut ortamınızın analizlerinin yapılması ile mevcut tüketim değerlerinizi farklı senaryolar dahilinde belirleyebilir ve böylece ilk başlangıç noktasındaki gereksinimleri net bir şekilde belirleyebilirsiniz. Bunun için Probim Teknoloji olarak ücretsiz analiz ve raporlama hizmetleri sağlamaktayız (Not : Analiz talep formuna yönlendirme). Mevcut uygulamaların ihtiyaç duyduğu zamanın %95’inde ve pik noktadaki ihtiyaçları belirlendiğinde bir sonraki sürece doğru geçiş yapabileceksiniz.

Özellikle iş sürekliliği planlarının oluşturulması için doğru kaynak ve iş süreçlerinin planlanmasında ciddi avantajlar bu sayede planlanabilecektir.

Adım 2: Büyüme trendleri ve doğru teknolojik yapının belirlenmesi

Genel olarak kurumların BT bütçelerindeki en büyük zorluklardan biri yıllık büyümenin ön görülmesi ve bu büyümeye ilişkin yatırımın en başta mı (yatırım maliyetlerini artırmakta, utilize edilmeme riski) yoksa gerek duyulduğunda mı (görece yüksek upgrade maliyetleri, zamanında devreye alamama / tedarik zinciri sorunları) yapılması gerekliliğidir.

Yatırımın en başta yapılması daha yüksek bütçeler gerektirdiği, büyüme trendlerinin farklı nedenlerle yakalanamaması nedeni ile alınan ürünlerin ihtiyacın üzerinde kalması (oversizing) durumunda atıl yatırıma dönüşmesi gibi riskler ve zorluklar yer almaktadır. Öte yandan ilk yatırımda alınması ile daha uygun maliyetlere gelmesi ve ihtiyaç halinde kaynağın ortamda olması nedeni ile projelerin hızlıca hayata geçirilmesi avantajlarını sağlamaktadır.

Yatırımın gerek duyulduğunda yapılması ise ilk yatırım bütçesini düşürdüğü için alımı kolaylaştırması, gerek duyulmaması halinde (beklenen büyümenin gerçekleşmemesi durumunda) bütçenin atıl yatırıma dönüşmesine engel olması avantajlarını sağlarken, ihtiyaç halinde upgrade maliyetlerinin yüksek oluşu, özellikle günümüzde uzun tedarik süreçleri problemi ile projeyi zamanında devreye alamananın getireceği ek maliyetleri barındırmaktadır.

Tüketim temelli BT çözümleri ile her iki durumun avantajlarını tek bir noktada toplayıp bu riskleri tamamen ortadan kaldırmak mümkündür.

Adım 3: Finansal avantajlar

BT Projelerindeki bir diğer konu ise gereksinimleri mevcut bütçe içinde çözmenin zorluğudur. Son dönemlerdeki tedarik zincirindeki kırılmaya ve enflasyona bağlı kaynaklı artan maliyetlerin getirdiği baskı çok daha fazla artmış durumda. Bu durumda ya mevcut bütçenin zorlanması, ya da bütçeye göre (esasında ihtiyaçları tam karşılamayacak çözümler) bir seçim yapma zorunluluğu ortaya çıkmaktadır.
Tüketim temelli BT çözümleri ile en az gereksinimiz olan kısmı belirleyip bunu aylık ödemelerle yapmanızı sağlayacak, ek kaynakları sağlayarak ihtiyaç halinde kullanmanıza imkan sağlarken kullanmadığınız takdirde her hangi bir bedel almayacak bir çözüm ile bütçe zorluklarını çok rahat bir şekilde aşma imkanına sahip olabileceksiniz.
Başta sabitlenmiş birim tüketim maliyetleri ile büyümek istediğinizde yapmanız gereken ödeme miktarını en baştan bildiğiniz, sürpriz rakamlar içermeyen, sürdürülebilir ve mevcut finansal nakit akışı içinde rahatlıkla yönetebileceğiniz bir modeli sağlayabilmekteyiz.

Adım 4: Pro-Aktif destek ve sistem izleme hizmetleri

Pandemi ile birlikte, pek çok kurum yetkin çalışana ulaşma ve bünyesinde tutma konusunda zorluk çekmekte ve artan maliyetlerle baş etmek durumunda kalmaktadır. Bir diğer zorluk ise yetkin çalışanlarının rutin işlerle günlük takviminin doldurulması sonucunda çalışan memnuniyetinin düşmesi, kişisel gelişimin desteklenememesi gibi noktalara olumsuz etkinin artmasına neden olarak bu sorunu daha büyütmektedir.
Tüketim temelli BT çözümlerinde sunulan ve rutin / otomasyona bağlanacak pek çok görev kurumların BT ekiplerinin üzerinden alınmaktadır. Sistemlerin 7/24 izlenmesi sağlanmakta, olası hata durumları pro-aktif olarak belirlenerek arızanın daha oluşmadan ortadan kaldırılması hedeflenmekte, sistem güncellemeleri ve planlamarı yapılarak BT ekipleri ile paylaşılmakta ve ilgili işlemlerin yapılması sağlanmaktadır. Bu sayede ilgili BT ekipleri asıl işleri olan “Verimliliğin artırılması”, “Yeni servislerin oluşturulması” gibi konulara ağırlık verebilecek, rutin günlük işlerden arınmış böylece asıl işlerine odaklanabilecektir.

Adım 5: Doğru ortağı seçin

Tüm bunları yapmak için işletmeler, şirket içi bulut hizmetleri sunmak için gereken altyapıyı, hizmetleri ve araçları hızla sağlayabilecek doğru iş ortağını seçmelidir. Çoğu şirketin hibrit bir dünyada yaşadığını ve artık herkese uyan tek bir çözüm olmadığını kabul eden bir ortak aramalılar.

İdeal iş ortağı, şirket içi, genel bulut, hibrit bulut ve SaaS modelleriyle rahat çalışmalı ve çok çeşitli teknolojilerle ilgili deneyime sahip olmalıdır. İş yüklerinize, uygulamalarınıza ve iş gereksinimlerinize göre doğru teknoloji karışımını bulmanızda size rehberlik edebilecek ve hizmet ve destek için sağlam bir ekibe sahip bir iş ortağı arayın.

Bu beş adımı izleyin ve işletmeniz, şirket içi bulut hizmetlerine geçerek önemli tasarruflar ve işletim iyileştirmeleri görmeyi bekleyebilir. Hareketi doğru yapan şirketler, CapEx’te yaklaşık yüzde 30’luk bir azalma ve projelerin devreye alınması için gereken sürede yüzde 65’lik bir azalma görmeyi bekleyebilir.