Ürünlerimiz

Prosens
Hız Denetleme Sistemi

Seyir halindeki araçların belirlenen hız limitlerini aşmaları durumunda sürücü ve sorumluları uyaran hız denetleme ve ikaz sistemidir.