Ürünlerimiz

Prosens
Yerinde Sayaç Kontrol

Sayaçların yerinden sökülmesine
ihtiyaç duymadan; arıza, kayıp, kaçak, bağlantı
hatası analizlerinin sahada yapılarak; sadece gerekli hallerde sayacın sökülmesini sağlamak, operasyon yükünü azaltmak ve verimliliği arttırmak amacıyla geliştirilmiştir.